Ideario

Estes son os 12 relatórios emanados da primeira Conferencia Política de Converxencia XXI que orientarán os posicionamentos da formación nos seguintes eidos:

Os principios liberais da nación aplicados a Galcicia

Política ambiental

Política deportiva

Reforma administrativa

Protección social

Política agraria

Política urbanística

Política universitaria

Política sanitaria

Relacións internacionais

Política educativa

Política cultural

Política enerxética