Ideas

Liberalismo – O importante son as persoas.

Centrismo – Cremos na forza do diálogo.

Reformismo – Queremos unha democracia participativa.

Galeguismo – Unha Galicia universal.