Se queres estacionamentos gratuitos en superficie, vota Converxencia 21

É posíbel mudar a política urbanística para facilitar a mobiliade na nosa cidade. Todos os gobernos municipais seguiron unha política de supresión de estacionamentos en superficie. Esta política perxudicou severamente ao pequeno comercio da nosa cidade pois ante a carencia de estacionamento barato os consumidores fuxiron e só beneficiou aos concesionarios dos estacionamentos de pago. […]

Compromiso de transparecia de C21

Converxencia 21 comprométese a desenvolver o goberno municipal con honestidade, transparencia e boas prácticas. O noso compromiso é firme: non admitiremos e perseguiremos os comportamentos corruptos. Para lograr a transparencia Converxencia 21 comprométese a abrir inmediatamente un Portal da Transparencia en internet. Un portal amigábel, claro e de uso doado para todos os usuarios no […]