Non engordemos as arcas dos partidos políticos

Converxencia 21 avoga pola supresión de todas as subvencións públicas aos partidos políticos e as súas fundacións. Os partidos deben financiarse coas achegas voluntarias e documentadas dos seus afiliados e simpatizantes. Non mais diñeiro dos contribuíntes para os partidos políticos!! STOP DISPENDIO E CORRUPCIÓN

Rexeneración democrática: concorrencia e responsabilidade

A democracia no noso país non goza de demasiada boa saúde debido tanto a un deficiente deseño das regras electorais, que priman os grandes partidos e prexudican aos pequenos e dilúen a responsabilidades dos representantes ante os representado, como a unha difusa separación de poderes. O sistema na práctica instaura un sistema partitocrático no que […]

CONVERXENCIA 21 NAS MUNICIPAIS EN SANTIAGO

É para nós un pracer comunicarvos que Converxencia 21 preséntase nas próximas eleccións municipais en Santiago de Compostela cunha lista de xente nova, honesta e con vontade de renovación e traballo encabezada por Antonio Asorey Cacheda. Antonio Asorey Cacheda Naceu no 1974. Actualmente posúe unha pequena empresa de aluguer de automóbeis con conductor. Previamente traballou […]

PROGRAMA DE GOBERNO PARA TUI ELECCIÓNS MUNICIPAIS 2015

O noso programa de goberno ten como obxectivo convertir Tui nun concello ben gobernado e que cumpra os estándares urbanísticos, administrativos, de xestión e de servizos de calquera concello que funcione ben da Europa occidental máis avanzada e para isto non é necesario moito diñeiro, só se precisa capacidade, boa intención, sentido común, boas ideas […]