Dez razóns para votar a Converxencia 21

1. Podemos facilitar o emprendemento e as iniciativas comerciais e empresariais reducindo os requerimentos normativos, eliminando todo tipo de trabas burocráticas e necesidades de permisos e licencias, así como axilizando a súa xestión. 2. Podemos reducir taxas e impostos municipais, con especial atención ao IBI e o imposto sobre os vehículos. Acreditamos en que o […]

Rexeneración democrática: concorrencia e responsabilidade

A democracia no noso país non goza de demasiada boa saúde debido tanto a un deficiente deseño das regras electorais, que priman os grandes partidos e prexudican aos pequenos e dilúen a responsabilidades dos representantes ante os representado, como a unha difusa separación de poderes. O sistema na práctica instaura un sistema partitocrático no que […]

PROGRAMA DE GOBERNO PARA TUI ELECCIÓNS MUNICIPAIS 2015

O noso programa de goberno ten como obxectivo convertir Tui nun concello ben gobernado e que cumpra os estándares urbanísticos, administrativos, de xestión e de servizos de calquera concello que funcione ben da Europa occidental máis avanzada e para isto non é necesario moito diñeiro, só se precisa capacidade, boa intención, sentido común, boas ideas […]

Reforma do sistema de saúde: calidade e transparencia

A Sanidade en Galicia CONTEXTO A sanidade universal é un dos grandes logros do benestar social acadados na democracia. É, sen lugar a dúbida, un indicador claro do desenvolvemento da sociedade galega. A saúde das persoas é un elemento de preocupación para os galegos, polo que Converxencia 21, consciente desta preocupación, quere reflexionar sobre os aspectos máis […]