Mancomunar o servizo do Conservatorio: outra proposta de C21

C21 Tui plantexa hoxe no pleno do concello a iniciativa de mancomunar o servizo do Conservatorio con concellos limítrofes galegos e portugueses coma un xeito de acadar economías de escala e, xa que logo, aforrar cartos aos contribuíntes incrementando a calidade do servizo. Podes ampliar a noticia premendo no enlace: Pleno Tui Converxencia 21, sempre […]

Capitalismo de amiguetes: un paradigma antiliberal

As empresas concesionarias que explotan o túnel ferroviario de alta velocidade entre Figueras e Perpiñán veñen de presentar preconcurso de acreedores ao non poder atender os vencementos dunha débeda que acada os 500 millóns de Euros.  Nunha economía capitalista isto entra dentro do normal. As empresas arríscanse a emprender proxectos que poden ter suceso ou […]