Non á reforma electoral oligárquica e partitocrática do PPPSOE

O Partido Popular (en liña co apuntado pola líder do PSOE en Andalucía)  pretende unha reforma electoral que beneficie aos partidos do statu quo e coarte a concorrencia no mercado electoral. Converxencia 21 opónse frontalmente a tal reforma que aínda adulteraría mais a democracia española. Necesitamos unha reforma electoral, certamente, mais non como a pretendida […]

Non engordemos as arcas dos partidos políticos

Converxencia 21 avoga pola supresión de todas as subvencións públicas aos partidos políticos e as súas fundacións. Os partidos deben financiarse coas achegas voluntarias e documentadas dos seus afiliados e simpatizantes. Non mais diñeiro dos contribuíntes para os partidos políticos!! STOP DISPENDIO E CORRUPCIÓN

Rexeneración democrática: concorrencia e responsabilidade

A democracia no noso país non goza de demasiada boa saúde debido tanto a un deficiente deseño das regras electorais, que priman os grandes partidos e prexudican aos pequenos e dilúen a responsabilidades dos representantes ante os representado, como a unha difusa separación de poderes. O sistema na práctica instaura un sistema partitocrático no que […]