Oportunidade liberal en Gran Bretaña

O colapso do partido dos Tories en Gran Bretaña outorga unha oportunidade histórica ao LIBDEM. Dende facía unha década, cando xurdira a figura de Nick Clegg, os liberais británicos non se atopaban ca opción de acadar unha representación tan alta no Parlamento. As enquisas danlle ao partido liberal perto de 50 deputados, pero o que […]