Contacta

Contacta: info@c21tui.com

Nota: Por favor, antes de contactar por correo ou navegar pola web, lea a información sobre a nosa política en materia de protección de datos, de cookies e sobre as condicións de uso da páxina web. Política de Privacidade, Politica de Cookies e Condicións de Uso .

PROTECCIÓN DE DATOS ANTE O CONTACTO POR MAIL.

Galego.

Para cumprir co RGPD en materia de protección de datos persoais, informámoslle como usuario que o responsable do tratamiento dos seus datos é Converxencia 21, con NIF G-94.004.827 e domicilio social en Rúa Bispo Lago 33 / Tui (Pontevedra).

A finalidade pola que se recollen datos é a permitida polo Regulamento (UE) 679/2016 y a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro para partidos políticos, neste caso para atender o seu interese respecto á natureza e actividade do partido.

Tamén informamos que a súa información non será cedida a terceiros.

Pode exercer os sus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición ou limitación do tratamento poñéndose en contacto connosco a través de co correo comunicacion@c21tui.com

Castellano

Para cumplir con RGPD en materia de protección de datos personales, lee informamos como usuario que el responsable del tratamiento de sus datos es Converxencia 21, con NIF G-94.004.827 y domicilio social en Calle Bispo Lago 33 / Tui (Pontevedra).

La finalidad por la que se recogen datos es la permitida por el Reglamento (UE) 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre para partidos políticos. En este caso, para atender su interés respecto a la naturaleza y actividad del partido.

También informamos que a su información no será cedida a terceros.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o limitación del tratamiento poniendose en contacto con nosotros a través del correo comunicacion@c21tui.com