Ideas

Liberalismo – O importante son as persoas e o repecto as liberdades e a propiedade privada.

Centrismo – Cremos na forza do diálogo como xeradora dunha política alonxada dos bloques.

Reformismo – Queremos unha democracia participativa e unha burocracia mínima.

Municipalismo – Potestades, competencias e recursos para os concellos.

Galeguismo – Unha Galicia universal con autogoberno e prosperidade.