Se queres estacionamentos gratuitos en superficie, vota Converxencia 21

É posíbel mudar a política urbanística para facilitar a mobiliade na nosa cidade. Todos os gobernos municipais seguiron unha política de supresión de estacionamentos en superficie. Esta política perxudicou severamente ao pequeno comercio da nosa cidade pois ante a carencia de estacionamento barato os consumidores fuxiron e só beneficiou aos concesionarios dos estacionamentos de pago. […]