Nova Executiva Nacional

O  sábado 21 de abril tivo lugar o V Congreso Nacional de C21. No mesmo foi elexida unha nova Executiva Nacional cuxa composición é a seguinte: SECRETARIO XERAL: Xaime Manuel Requeixo Souto. SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN: Antonio Asorey Cacheda. SECRETARIO DE FINANZAS E DA EXECUTIVA: Antonio Pérez González. SECRETARIO DE MÁRKETING E COMUNICACIÓN: Xosé Luis Reza […]

Acordo programático PP-C21 para o goberno do concello de Tui

As direccións de Partido Popular e Converxencia 21 despois de varias xuntanzas de traballo acordan o seguinte programa para a súa implementación por parte do goberno de coalición entre ambos os partidos.  Os garantes do acordo que describimos a continuación, son os nove integrantes do goberno que propomos, así como cargos supramunicipais de ambas organizacións: […]

Catalunya

En C21 queremos expresar a nosa posición a respecto da situación que se está a vivir en Catalunya nos derradeiros días, se ben é certo que non é doado pois estamos a ver cousas que, non por esperables, deixan de preocuparnos menos. Como liberais e galeguistas apoiamos as arelas de independencia dunha boa parte dos […]