Por unha auténtica reforma do sector eléctrico

O goberno do Partido Popular está preparando unha reforma da lei reguladora do sector eléctrico. Mais, como sempre, o goberno do Partido Popular non é capaz de confrontar con decisión a pésima situación do sector eléctrico español que todos os anos está a xerar un déficit tarifario de miles de millóns de euros. A consecuente […]

Feliz Día Nacional de Galicia

O 25 de xullo, día de Santiago Apóstolo, celebramos o Día Nacional de Galicia. Desde Converxencia XXI desexamos, nesta data tan especial para todos nós, ter unha pequena lembranza para todos aqueles bos e xenerosos que co seu esforzo altruísta contribuíron a que hoxe todos en Galicia sexamos un pouco mais libres, un pouco mais […]

Dez políticas en prol do emprendemento

A economía española baseou o seu crecemento na primeira década deste século no sector inmobiliario. Porén, este sector desmoronouse vítima dunha enorme burbulla. As economías galega e española encóntranse agora mergulladas nunha crise económica de histórica magnitude. Necesitamos que as actividades inmobiliarias sexan substituídas por novas actividades. Esta han vir da man dos emprendedores, da man […]

Rajoy arruina as familias pero non se atreve cos privilexiados

O goberno do Partido Popular insiste en facer recaer sobre o lombo da maioría dos cidadáns os custos da crise económica mentres os privilexiados, á sombra do poder, conservan intactas as súas prebendas. Neste sentido o goberno do Partido Popular: – Subiu brutalmente os impostos ( IRPF, sociedades, canon da auga, IBI, previsibelmente IVA,…). – […]