Dez políticas en prol do emprendemento

A economía española baseou o seu crecemento na primeira década deste século no sector inmobiliario. Porén, este sector desmoronouse vítima dunha enorme burbulla. As economías galega e española encóntranse agora mergulladas nunha crise económica de histórica magnitude. Necesitamos que as actividades inmobiliarias sexan substituídas por novas actividades. Esta han vir da man dos emprendedores, da man […]

Rajoy arruina as familias pero non se atreve cos privilexiados

O goberno do Partido Popular insiste en facer recaer sobre o lombo da maioría dos cidadáns os custos da crise económica mentres os privilexiados, á sombra do poder, conservan intactas as súas prebendas. Neste sentido o goberno do Partido Popular: – Subiu brutalmente os impostos ( IRPF, sociedades, canon da auga, IBI, previsibelmente IVA,…). – […]

Converxencia XXI celebra o rexeitamento do ACTA

Os liberais galegos celebramos que o pasado 4 de xullo o Parlamento Europeo rexeitase a aplicación do Acordo Comercial Anti-Falsificación (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA), que suporía un contundente golpe ás liberdades individuais en Europa, por 478 votos en contra, 39 a favor e 165 abstencións. Antes da votación o Parlamento Europeo recibiu unha petición […]

Contra o dispendio nas infraestructuras públicas

Nos últimos anos vimos observando un modelo de actuación, por parte do goberno do Estado, en canto ás políticas de infraestructuras públicas case que esperpéntico. O goberno non só dilapida milleiros de millóns de euros en infraestructuras dos fondos públicos senón que ademais a lóxica destas infraestructuras non responde a un patrón de mellora estratéxica […]