Dez razóns para votar Converxencia XXI

Hai moitas razóns para votar Converxencia XXI. Aquí tes dez para facelo: 1.       Converxencia XXI sáeche gratis;  o noso orzamento para estas eleccións é de 4.000 €; o que demos reunido desde as municipais procedente na sua maioría das cotas da afiliación. As enormes sumas que gastan outros partidos saen dos impostos directos e indirectos […]