Executiva Nacional

José Palacín / Presidente Nacional

Eduardo Freiría / Sec. Xeral e Finanzas

Secretarías Executivas.

Aurea Fernández / Sec. Organización

Ricardo Rodríguez / Sec. Expansión
Carlos Vázquez Padín / P. de Honra