Executiva Nacional

José Palacín / Presidente Nacional

Eduardo Freiría / Secretario Xeral

Secretarías Executivas.

Aurea Fernández / Sec. Finanzas

Ricardo Rodríguez / Sec. Expansión
Carlos Vázquez Padín / P. de Honra